Algemeen

1. PiM staat voor “Persoonlijke Identiteits Manager”.

2. De PiM App is ontwikkeld door KPN B.V. gevestigd te Rotterdam. Geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27124701.

3. De PiM App wordt afzonderlijk geleverd van andere KPN diensten. Je kunt ook van de PiM App gebruik maken als je geen klant bent van KPN.

4. Voor het gebruik van de PiM App zijn deze gebruikersvoorwaarden van toepassing. KPN kan deze Gebruikersvoorwaarden wijzigen. Daarover word je geïnformeerd zodra je opnieuw inlogt in de app.

5. Met de PiM App kun je je zowel on- als offline identificeren/authentiseren om je op verschillende wijzen toegang te verschaffen tot diensten van bedrijven die de onderliggende identificatiedienst PiM afnemen bij KPN. De toegang die door het aangesloten bedrijf wordt verleend kan zowel fysiek (deur openen, toegangspoortjes, etc.) als logisch (inloggen website, inzien abonnementen, etc.) zijn en kan tevens betrekking hebben op het afhandelen van financiële transacties met het aangesloten bedrijf.

6. Voor de werking van de app is een PiM account nodig. Jouw nickname, telefoonnummer en e-mail adres zijn nodig voor het aanmaken van dit persoonlijke PiM account. Indien je gebruik wilt maken van een identificatiedienst die jou toegang verschaft tot het afhandelen van financiële transacties met het aangesloten bedrijf, dan is opgave van jouw bankrekeningnummer (IBAN) en jouw naam (houder) van het bankrekeningnummer ook nodig bij het aanmaken van een PiM account. Deze gegevens worden beschouwd als persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van deze dienst overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden.

7. KPN verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan een aangesloten bedrijf als jij daar toestemming voor verleent. Op basis van jouw gegevens kan het aangesloten bedrijf jou toegang verlenen tot hun dienstverlening.

8. Jij bent verantwoordelijk voor het correct en zorgvuldig gebruik van de PiM App.

9. Op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

10. Voor vragen, opmerkingen en klachten over de PiM App, kun je KPN bereiken via info@pim.app.

Aansprakelijkheid

11. KPN zal zich inspannen om de PiM App ter beschikking te stellen. KPN kan niet garanderen dat de PiM App i) altijd beschikbaar zal zijn of ii) vrij is van fouten, gebreken, malware of virussen.

12. KPN is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van jou of anderen als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van de PiM App tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van KPN.

13. Jij bent altijd zelf verantwoordelijk voor wie toegang heeft tot jouw mobiele toestel. KPN is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik van de PiM App door een derde die toegang heeft tot jouw mobiele toestel.

14. KPN is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik of misbruik van de app.

15. De toegangsverlening zelf en de diensten waarvoor deze toegang geldt, zijn geen diensten van KPN. Indien je niet aan de voorwaarden van de toegangsverlening van de aangesloten bedrijven voldoet en er geen toegang verleend wordt, is KPN niet verantwoordelijk. KPN is ook niet verantwoordelijk voor de dienst waarvoor deze toegang geldt.

16. KPN verstrekt jouw gegevens aan een aangesloten bedrijf alleen met jouw toestemming en uitsluitend om jou toegang te verlenen tot de diensten van dat bedrijf waarvoor je toestemming hebt gegeven. Zodra dit bedrijf jouw persoonsgegevens ontvangt, is het bedrijf zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze persoonsgegevens. KPN heeft geen zeggenschap over het gebruik van jouw persoonsgegevens door het aangesloten bedrijf. Voor een toelichting op het gebruik van jouw persoonsgegevens door die bedrijven, kun je de voorwaarden en het privacy beleid van het betreffende bedrijf en dienst raadplegen.

Gebruik en beveiliging

17. Als de PiM App voor het eerst wordt geopend, wordt het aanmeldingsproces gestart. Je geeft je mobiele nummer op dat via een SMS wordt geverifieerd. Daarna geef je je e-mailadres op dat via een email wordt geverifieerd. Alleen als je gebruik wilt maken van de identificatiedienst voor het afhandelen van financiële transacties met aangesloten bedrijven, wordt gevraagd om een 1 cent betaling via iDEAL te doen voor het achterhalen van jouw bankrekeningnummer.

18. Alle door jou verstrekte informatie wordt beveiligd (encrypted) opgeslagen op KPN servers en via een beveiligde verbinding verstuurd naar het aangesloten bedrijf.

19. Door het scannen met de PiM App van de QR-code die het betreffende bedrijf aanbiedt vraagt het bedrijf aan jou toestemming voor het verstrekken van jouw gegevens aan dat bedrijf voor de identificatie om toegang te krijgen tot de dienst.

20. Je mag gebruik maken van de PiM App als je 16 jaar of ouder bent.

21. De app is bedoeld voor toegangsverlening tussen particulieren en bedrijven. KPN kan de gebruiksmogelijkheden altijd beperken of blokkeren.

22. Je kunt de PiM App alleen gebruiken als bedrijven de toegangsverlening via deze app beschikbaar stellen. Je kunt met de PiM App in de toekomst toegang krijgen tot of inloggen op heel veel plekken.

23. We adviseren je om jouw mobiele telefoon met een pincode, of met een vingerafdruk, gezichtsherkenning of andere beveiliging te beveiligen.

24. Naast de, hiervoor genoemde, beveiliging van jouw mobiele telefoon, is de toegang tot de PiM App beveiligd via een, door jouzelf ingevoerde, 5-cijferige pincode of via een vingerafdruk.

25. KPN brengt voor het gebruik van de PiM App geen kosten in rekening.

Intellectueel eigendom

26. KPN heeft de intellectuele eigendomsrechten van de PiM App. PiM is een geregistreerd merk van KPN.

27. KPN verleent je het recht om de PiM App te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

Privacy

28. KPN verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden van de AVG en houdt zich daarmee aan de wet.

29. KPN verwerkt jouw gegevens uitsluitend voor het aanmaken van een PiM account en voor het verlenen van de bijbehorende diensten, als je daar uitdrukkelijk toestemming voor verleent.

30. Deze bijbehorende diensten bestaan uit het door KPN verstrekken van jouw gegevens aan de bedrijven waarvan je de QRcode hebt gescand. KPN verstrekt deze gegevens alleen als je toestemming hebt verleend tot gebruik van deze gegevens voor het verlenen van fysieke en/of logische toegang en/of het afhandelen van financiële transacties met het aangesloten bedrijf. Voordat deze gegevens naar het aangesloten bedrijf worden toegezonden, zal je dan ook een apart scherm zien waarop je toestemming kunt verlenen voor het verstrekken van de gegevens aan de desbetreffende partij.

31. Let op: de toestemming die jij kunt geven wordt per aangesloten bedrijf bij het scannen van de QRcode van dat betreffende bedrijf maar één keer aan jou uitgevraagd, tenzij je niet eerder bij het scannen van de QRcode van dat bedrijf toestemming hebt gegeven voor de verstrekking van jouw persoonsgegevens aan dat betreffende bedrijf. Dit betekent dat jouw toestemming ook ziet op een volgende verstrekking van jouw persoonsgegevens aan het desbetreffende bedrijf om jou toegang te verlenen tot hun diensten.

32. Je kunt jouw instellingen in de PiM App altijd zelf wijzigen, bijvoorbeeld voor het wijzigen van jouw pincode die de PiM App opent. Ook kun je meteen jouw toestemming voor het delen van informatie zelf, per bedrijf, intrekken in de PiM App. Ga daarvoor naar “Bedrijven” en klik op het logo van het bedrijf waarvoor je je toestemming wilt intrekken. Klik vervolgens op “verwijderen” (rechtsboven in het scherm). Ook kun je via de PiM App inzage krijgen in welke informatie je met welke bedrijven in het verleden via de PiM App hebt gedeeld of per direct jouw account in de PiM App opheffen.

33. Meer informatie over hoe wij omgaan met jouw gegevens in de PiM App, kun je vinden in de afzonderlijke Privacyverklaring voor deze app.